Patologija za studente stomatologije

2,900.00 рсд

Шифра производа: 190 Категорија: Ознака:

Opis

Udžbenik  „Patologija za studente stomatologije“ autora prof. dr Sanje Milenković sadrži dve celine koje su definisane kroz 18 poglavlja. Opštu patologiju čini šest poglavlja, a Specijalnu patologiju 12 poglavlja. Tekst rukopisa prati sedam pojedinačnih i 103 kolažne fotografije, 20 šema i 20 tabela, praćeno sa 60 navoda literature.

Autor je na osnovu sopstvenog iskustva, koristeći savremenu literaturu, na sistematičan i koncizan način, prikazao osnovne pojmove u patologiji.

Knjiga Patologija za studente stomatologije
Patologija za studente stomatologije

Sadržaj

U delu Opšte patologije obrađeni su pojmovi u vezi sa: kratak istorijat patologije u svetu i Srbiji, opis, značaj i protokol patohistološke laboratorije, pojmove etiologije i patogeneze, osnovne prilagođavanja ćelije i ćelijske smrti, zapaljenske i regeneratorne procese, procese vezane za hemodinamske i vaskularne poremećaje, kao i pojmove vezane za kancerogenezu.

U delu Specijalna patologija obrađene su patološke promene po organskim sistemima. Kroz 12 poglavlja na sažet, sistematičan i razumljiv način opisana je patologija:

  • krvnih sudova,
  • kardiovaskularnog sistema,
  • respiratornog sistema,
  • digestivnog sistema sa pridruženim žlezdama,
  • jetrom i pankreasom,
  • urinarnog sistema i sistemi ženskih i muških polnih organa,
  • hematopoeznog sistema i krvi,
  • endokrinih žlezda,
  • centralnog, perifernog nervnog sistema i mišića,
  • kože, kostiju i mekih tkiva.

Poglavlja udžbenika Patologija za studente stomatologije racionalno su sistematizovana po grupama bolesti. Pri opisu pojedinačne bolesti ritmično i uniformno su opisivani epidemiološki, patogenetski i klinički podaci. Opisi u vezi sa patologijom (makroskopski i mikroskopski) vidljivo su odvojeni boldiranim terminom „PATOLOGIJA“. Ključni parametri koji su neophodni za razumevanje odnosa makroskopskog i mikroskopskog odstupanja od normalnog izgleda su regularno opisani i jasno navedeni. Tekst opisa napisan je na jednostavan i razumljiv način, što je pogodno, s obzirom  na, očekivani prosečni nivo znanja ciljne grupe. Pojedini entiteti su opisani na zanimljiv način u vidu poređenja sa nepatološkim i nemedicinskim terminima što doprinosi lakšem pamćenju gradiva.

Opis pojmova je praćen mernim jedinicama prilagođenim zakonu, simboli i nazivi fizičkih veličina su u skladu sa važećim preporukama i kroz čitav rukopis se dosledno koriste jedinstveni nazivi za pojmove. Udžbenik je vrlo koristan kako bi studenti usvojili bazična znanja iz patologije i primenili ih u daljoj studentskoj i kliničkoj praksi. Edukativna vrednost udžbenika Patologija za studente stomatologije nije ograničena samo na lekcije iz patološke anatomije i svakako će uticati na buduću stomatološku medicinsku edukaciju i praksu studenata.

Dodatne informacije

Težina1.9 кг
Dimenzije29.7 × 21 × 1.5 цм