Praktikum iz mikrobiologije

1,500.00 рсд

Шифра производа: 188 Категорија:

Opis

 Praktikum iz mikrobiologije sa imunologijom za studente Stomatološkog fakulteta ima osam definisanih poglavlja, kao i poglavlje literatura. Praktikum je napisan na osnovu dugogišnjeg iskustva, uz korišćenje savremene literature, sadrži veliki broj slika i autorskih slika (94) i 19 tabela koje doprinose lakšem razumevanju materije. Tekst, takođe, ima 25 navoda literature a baziran je na nastavnom planu i programu iz predmeta Mikrobiologija sa imunologijom.

Praktikum sačinjavaju aktuelna saznanja o mikrobiološkom aspektu infekcija u stomatologiji i metodama njihove detekcije kao i savremenim aspektima praktičnog rada u stomatologiji. Poseban značaj je posvećen sterilizaciji i dezinfekciji u stomatologiji. Opisani su vidovi sterilizacije sa posebnim osvrtom na primenu u stomatologiji. Takođe, ističu se prednosti i nedostaci pojedinih metoda i značaj kontrola sterilizacije neophodnih za adekvatno izvođenje ovog procesa. Obrađena je definicija i metode dezinfekcije, objašnjeni pojmovi antisepsa i asepsa, kao i vrste dezinficijenasa, vrste antiseptika, srednji, visoki i niski nivo dezinfekcije i primena dezinfekcije u stomatološkoj praksi. Praktikum je namera autora da na osnovu 14 godina rada na Stomatooškom fakultetu u Pančevu naglasi značaj mikrobiološke laboratorije u dijagnostici, lečenju i prevenciji zaraznih bolesti, uz korišćenje savremene literature, a u obimu koji je potreban studentima stomatologije. Prikazani su osnovni zadaci savremene mikrobiološke laboratorije, način komunikacije između laboratorije i lekara kliničara, osnovna pravila kojih se moraju pridržavati lekari kliničari prilikom uzimanja i dostavljanja najvažnijih mikrobioloških uzoraka i koji se patogeni najčešće nalaze u pojedinim vrstama uzoraka.

Praktikum je, radi lakšeg razumevanja, podeljen u sledeća poglavlja:

  1. Mikroskopske osobine i morfologija mikroorganizama, bojenje po Gram-u;
  2. Sterilizacija i dezinfekcija;
  3. Kultivacija i kulturelne osobine mikroorganizama;
  4. Uloga kliničke mikrobiološke laboratorije u dijagnostici, lečenju i prevenciji zaraznih bolesti;
  5. Antibiogram;
  6. Serološka i imunološka dijagnostika;
  7. Molekularne metode dijagnostike i
  8. Citopatogeni efekat virusa.

Praktikum iz mikrobiologije sa imunologijom za studente Stomatološkog fakulteta je namenjen pre svega studentima integrisanih studija na predmetu Mikrobiologija sa imunologijom, a može korisno poslužiti i stomatolozima koji se bave ovom problematikom u svakodnevnom radu, lekarima na specijalističkim studijama iz mikrobiologije i srodnih specijalističkih disciplina.

 

 

 

Dodatne informacije

Težina0.7 кг
Dimenzije24.5 × 17.5 × 1.3 цм